Windykacja na zlecenie to rodzaj wierzytelności, w której nie pojawia się jej przelew na firmę windykacyjną. Cały proces działa w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez wierzyciela danej firmie windykacyjnej. To właśnie ona działa w imieniu klienta.

Dla porównania – windykacja powiernicza zawiera w sobie przelew wierzytelności na firmę windykacyjną. Określa się ją terminem cesji wierzytelności, która może nastąpić na inny podmiot lub osobę. Podstawą jest pisemna umowa.

Jak działa windykacja na zlecenie?

Windykacja na zlecenie działa w bardzo prosty sposób. W pierwszej kolejności przekazuje się dane i informacje o dłużniku, jak również i wierzytelności. W drugim kroku badana jest jego kondycja finansowa przez firmę windykacyjną. Przy przyjęciu zlecenia następuje przelew wierzytelności na firmę windykacyjną w formie pełnomocnictwa.

Zobacz także: Czym jest pieczęć prewencyjna?

Dalsze działania obejmują już odzyskanie zaległych pieniędzy od dłużnika poprzez działania polubowne, terenowe lub sądowo-egzekucyjne. Odzyskane środki trafiają do prawowitego właściciela, a firma windykacyjna wystawia fakturę za swoje usługi.

Windykacja na zlecenie – korzyści:

  • poprawiasz płynność finansową firmy,
  • zwiększasz prawdopodobieństwo otrzymania płatności w terminie,
  • zmniejszasz koszty transakcji,
  • podwyższasz bezpieczeństwo rozliczenia transakcji.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.