Windykacja na koszt dłużnika to (jak sama nazwa wskazuje) możliwość przeprowadzenia procesu windykacji bezpośrednio na koszt jednostki zalegającej ze spłatą zobowiązania. Jak można z niej skorzystać?

Windykacja na koszt dłużnika

Prowadzenie działalności gospodarczej często skutkuje posiadaniem nieopłaconych faktur. Jeśli uzbiera się ich określona liczba, wtedy taką sytuację można już określić mianem zatoru płatniczego. Pogłębienie się sytuacji mogłoby w ostateczności doprowadzić do zaostrzenia problemów z płynnością finansową przedsiębiorstwa. W najczarniejszym przypadku, firma mogłaby okazać się niewypłacalna.

Zobacz także: Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Windykację na koszt dłużnika można przeprowadzać w Polsce już od dłuższego czasu. Taką możliwość określa dyrektywa 2011/7/UE. Odpowiedni zapis sprawia, że wierzycielowi przysługuje równowartość kwoty 40 euro bezpośrednio od dłużnika z dniem nabycia uprawnień do odsetek.

Gdyby okazało się, że koszty windykacji byłyby większe – wtedy wierzycielowi przysługuje zwrot dodatkowo poniesionych wydatków. Co najważniejsze, omawiana kwota jest należna odgórnie. Wierzyciel nie musi więc „przypominać się” o zapłatę 40 euro, gdyż przysługuje mu bezpośrednio za sam fakt opóźnienia płatności.

Windykacja na koszt dłużnika - jak działa?

Wezwanie do zapłaty czterdziestu euro w ramach rekompensaty jest należne tylko w przypadku podjęcia przez wierzyciela działań, mających na celu odzyskanie należności. Omawianą kwotę można naliczyć od każdej nieuregulowanej faktury w terminie.

Zobacz także: Kiedy dłużnik może zostać obciążony kwotą 40 euro?

Progi rekompensat od 2020 roku

Z początkiem 2020 roku pojawią się bardziej zróżnicowane rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności. W tej chwili jest to wspomniana kwota 40 euro. Od 1 stycznia 2020 roku pojawią się trzy różne progi, które będą uzależnione od wysokości świadczeń pieniężnych:

  • 40 euro w chwili, gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł,
  • 70 euro w chwili, gdy świadczenie pieniężne mieści się w przedziale od 5000 do 50 tysięcy złotych,
  • 100 euro w chwili, gdy świadczenie pieniężne jest równe lub przekracza 50 tysięcy złotych.

Pojawi się również mechanizm zapobiegający nadużywania prawa do pobierania wyżej wspomnianych kwot. Z kolei nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty, a tym samym generowanie zatorów płatniczych stanie się czynem nieuczciwej konkurencji. Zatory płatnicze to poważny problem, dlatego zmian w przepisach prawa będzie znacznie więcej.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.