Windykacja to słowo, które przez lata nabrało negatywnego znaczenia. Prawda jest jednak taka, że głównym zadaniem windykacji jest negocjowanie warunków spłaty długu. Sam proces polega na rozwiązaniu danej sprawy w sposób bezkonfliktowy. Czas rozwiać utarty stereotyp.

Windykacja od podstaw

Windykacja to działanie, którego najważniejszym elementem jest negocjowanie warunków spłaty powstałego długu. Proces ten polega na rozwiązaniu spraw w sposób niegenerujący lub niezaostrzający konfliktów. Zadaniem windykatora, czyli osoby zajmującej się windykacją jest doprowadzenie do odzyskania należności w sposób polubowny.

Samo słowo windykacja przez lata nabrało negatywnego znaczenia z uwagi na powstające napięcia. Zadaniem windykatora jest odzyskanie należności dla wierzyciela. Jeśli dłużnik nie jest chętny do współpracy to zazwyczaj komunikacja pomiędzy obiema jednostkami może budzić nadmierne emocje.

Zobacz także: Spirala długów. Jak wyjść z zadłużenia?

Windykator egzekwuje długi. Na pierwszym etapie reprezentuje on wierzyciela i stara się polubownie odzyskać jego należności. Do zadań windykacji należy „gaszenie pożaru”, a nie jego wywoływanie. Oznacza to, że windykator powinien wykazać się pomocą, dzięki której dłużnik będzie mógł uniknąć znacznie bardziej poważnych konsekwencji.

Nikomu nie powinno zależeć na tym, aby sprawa trafiła na drogę sądową. Wobec tego, to właśnie windykator staje się swoistego rodzaju mediatorem. Do jego zadań będzie należało ustalenie powodów opóźnień w płatności i przedstawienie możliwości spłat długu w formie korzystnej dla obu stron.

Windykacja – korzyści

Oto lista korzyści, wynikających z wykorzystania windykacji przez profesjonalną firmę:

  • Odzyskanie należności.
  • Oszczędność czasu przez wierzyciela.
  • Odciążenie firmy z działań windykacyjnych.
  • Oszczędność i redukcja kosztów związanych z samoczynnie podejmowanych, nieskutecznych działań.
  • Otrzymywanie raportów i realnej oceny możliwości spłaty zadłużenia przez dłużnika.
  • Wypracowane efekty i korzystne ugody.
  • Poznanie przyczyn stojących za długami.
  • Windykacja odbywająca się na koszt dłużnika.

Czego nie może robić windykator?

Aby dowiedzieć się, czego nie może robić windykator stuknij w poniższy przycisk:

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.