Cesja wierzytelności – co to za umowa i jak działa?

2019-10-17T14:35:47+02:00

Cesja wierzytelności to umowa, która pozwala na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wierzytelności, z jednego podmiotu na drugi. Jakie szczegóły wiążą się z cesją wierzytelności oraz kto może zostać stroną w trakcie cesji? […]