Koszty, które ponosi się w trakcie procesu cywilnego

2019-12-16T15:33:29+01:00

Pod pojęciem „koszty procesu” kryje się szeroki katalog opłat, o których zwrot może wnioskować zwycięska strona procesu. Jednakże najbardziej istotne są zawsze opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, na których skupimy się w tym artykule. […]