Czy zwykły przedsiębiorca powinien skupić się na odzyskaniu długu, czy jednak od razu lepiej aby go sprzedał? Odpowiedź na to pytanie może być prosta pod warunkiem zorientowania się, jak dokładnie wygląda sytuacja dłużnika. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Właściwa decyzja to wynik wiedzy i doświadczenia

Czasami pojawi się sytuacja, w której trzeba podjąć szybką decyzję. Okazuje się wtedy, że posiadana wiedza czy doświadczenie to nieopisana wartość. Pozwala ona na reakcję, która będzie najbardziej optymalna i przyniesie pożądane efekty lub zminimalizuje straty. Dla osoby niedysponującej odpowiednim zapleczem pod ww. względem podjęcie właściwej decyzji może okazać się trudne. Co więcej, takie chwile zawsze wiążą się z pewnymi konsekwencjami.

Przedsiębiorcy nierzadko nie są w stanie wskazać różnic pomiędzy sprzedażą długu, a windykacją na zlecenie. Nie znają ich potencjalnych kosztów i czasu trwania. Nie wiedzą również, która opcja byłaby dla nich bardziej zyskowna.

Sprzedaż długu czy windykacja?

Aby odpowiedzieć na kluczowe pytanie trzeba najpierw zdefiniować to, czym jest windykacja oraz sama sprzedaż długu. Wspólną podstawą obu działań jest chęć odzyskania pieniędzy należnych wierzycielowi. Trzeba również dodać, że oba procesy są regulowane przez przepisy prawa cywilnego.

Zobacz także: Czego nie może robić windykator?

Windykacja to głównie negocjacje, dzięki którym możliwe jest zawarcie porozumienia. W takim przypadku mowa jest głównie o windykacji polubownej, której zadaniem jest zawarcie ugody i zmotywowanie dłużnika do zapłaty należności w razie wystąpienia opóźnień. Taką windykację określa się również mianem „miękkiej”. „Windykacja twarda” to z kolei wykorzystanie wszystkich zgodnych z prawem działań, które mają na celu odzyskanie należności np. za pomocą prawomocnego wyroku sądowego i przeprowadzenia egzekucji długu z majątku dłużnika przy pomocy komornika. Mowa tutaj także o postępowaniu sądowo-egzekucyjnym, które związane jest ze zobowiązaniami, wobec których upłynął termin wykonania.

Sprzedaż długu czy windykacja - co wybrać?

Sprzedaż długu to z kolei przeniesienie wierzytelności z jednej osoby na drugą. Dochodzi do niej za pomocą cesji wierzytelności. Może obejmować długi wymagalne lub takie, których termin płatności już dawno upłynął. Zgodnie z prawem istnieje możliwość zmiany wierzyciela bez zgody dłużnika. W praktyce oznacza to możliwość sprzedaży wierzytelności innej stronie. Dłużnik musi jednak nadal spłacić swoje zobowiązanie – tyle, że osobie trzeciej.

Zobacz także: Cesja wierzytelności – co to za umowa i jak działa?

Windykacja będzie najbardziej opłacalnym działaniem w sytuacji, gdy dłużnik jest w posiadaniu majątku. Z tego względu zalecane jest szybkie rozpoczęcie całego procesu windykowania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku istnienia możliwości zajęcia majątku przez innego wierzyciela, gdy dłużnik ma ich co najmniej kilku.

Jeśli przedsiębiorca szybko potrzebuje dodatkowego źródła finansowania, a sama firma jest w złej kondycji – wtedy może się nawet okazać, że sprzedaż długu uratuje podmiot gospodarczy przed jego upadłością.

Kiedy sprzedaż długu nie wchodzi w grę?

Jeśli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem został zawarty w umowie zapis o zakazie cesji, wtedy sprzedaż wierzytelności nie będzie mogła mieć miejsca. Dług nie zostanie sprzedany również, gdy nie pojawi się chętny nabywca.

Sprzedaż długu jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem w chwili, gdy egzekucja komornicza była nieskuteczna. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy dłużnik okazał się być niewypłacalny albo wierzytelności są przedawnione, ale niewygasłe.

Sprzedaż długu lub windykacja – plusy i minusy

Plusy windykacji:

 • daje możliwość odzyskania wszystkich środków finansowych,
 • pozwala na obciążenie dłużnika jej kosztami,
 • pozwala przerwać bieg przedawnienia,
 • jest opłacalna, gdy posiada się dokumenty potwierdzające istnienie długu.

Plusy sprzedaży długu:

 • pozwala uzyskać zastrzyk gotówki,
 • może uratować firmę przed upadłością,
 • pozwala uzyskać spokój, dzięki pozbyciu się problemu zalegania i odzyskania pieniędzy od dłużnika,
 • nie ma dodatkowych kosztów windykacyjnych,
 • nie występują długotrwałe procesy sądowe czy egzekucyjne.

Minusy windykacji:

 • jeśli istnieje kilku wierzycieli – majątek może zająć inny,
 • podjęcie działań musi być szybkie,
 • może być długotrwała,
 • może prowadzić do poniesienia dodatkowych kosztów w razie nieskuteczności.

Minusy sprzedaży długu:

 • cena sprzedaży wierzytelności jest zazwyczaj znacząco niższa od wartości długu,
 • relację z kontrahentem można spisać na straty,
 • mogą wystąpić trudności z uzyskaniem chętnego nabywcy długu,
 • długi najczęściej skupują firmy windykacyjne.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.