Spirala długów zwana inaczej spiralą zadłużenia to sytuacja, w której jednostka nie posiada wystarczających środków na spłatę zobowiązań. Może ona dotknąć każdą osobę, która nadmiernie wydaje pieniądze. Narażeni na spiralę zadłużenia mogą być także przedsiębiorcy.

Co to jest spirala długów?

Spirala zadłużenia to określenie używane w ramach sytuacji braku środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań zazwyczaj w celu spłaty wcześniej powstałych długów. Mówiąc inaczej, do powstania spirali zadłużenia wystarczy nadmierne wykorzystanie pożyczek lub kredytów, których dana jednostka nie jest w stanie spłacić.

Później dochodzi do sytuacji, w której w celu zapłaty istniejących zobowiązań korzysta ona z kolejnych środków finansowych udzielonych przez instytucje finansowe. Narasta zadłużenie wobec różnych podmiotów, co prowadzi do powstania ciągnących się długów.

Zobacz także: Rośnie niewypłacalność firm i zadłużenie Polaków

Jak wyjść z długów? Kroki, które warto podjąć

Wyjście ze spirali długów może być trudne, ale jest również wykonalne. Aby móc zacząć działać w odwrotnym kierunku niż dotychczasowy należy zacząć od zaprzestania skupiania się wyłącznie na pełnym obrazie sytuacji.

Wizja całości może przerastać, ale gdy podzieli się problem na mniejsze składowe, wtedy dopiero można znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla poszczególnych kwestii. Następnie warto podjąć takie kroki, jak:

  1. Analiza długów i ich segmentacja.
  2. Analiza sytuacji finansowej.
  3. Przygotowanie planu działania w poszczególnych obszarach.
  4. Ograniczenie wydatków do minimum.
  5. Podjęcie dodatkowej pracy i rozmowa.
  6. Sprzedaż części dóbr materialnych.

Analiza długów i ich segmentacja może być kluczowa

W pierwszym kroku warto sprawdzić długi i posegregować je według odpowiednich kategorii. Całościowa kwota może wydawać się nie do spłacenia, aczkolwiek rozbicie długu na mniejsze składowe pomoże w znalezieniu odpowiednich rozwiązań.

Być może okaże się, że w danym dniu możemy spłacić dług w jednej firmie, w kwocie którą akurat planowaliśmy przeznaczyć na inny podmiot z dłuższym terminem płatności.

Spirala długów. Jak wyjść z zadłużenia?

Negocjacje i rozłożenie spłaty na raty

Tam, gdzie jest to możliwe warto prowadzić negocjacje. Przede wszystkim nie należy urywać kontaktu tylko wychodzić z opcją możliwej spłaty w ratach. Takie podejście na pewno poprawi relacje i być może sprawi, że wierzyciel nie zastosuje kolejnych kroków. Najważniejszą możliwością modyfikacji działania wydaje się być opcja ustalenia wysokości miesięcznych rat.

Ograniczenie wydatków i sprawdzenie domowego budżetu

Wydaje się jasne, że w chwili posiadania długów trzeba zaprzestać rozrzutności. Chociaż nie będzie to łatwe to jednak w dłuższej perspektywie na pewno bardziej rozsądne. Analiza sytuacji osobistej pozwoli na spokojne przeliczenie bieżących wpływów i wydatków. Oszacowanie możliwych kwot przeznaczonych na spłaty i stworzenie harmonogramu w oparciu o terminy wymagalności pomoże bezpośrednio wyjść z długów.

Spirala długów może pogłębiać się przede wszystkim z uwagi na nieroztropne postępowanie. Wydawanie pieniędzy na używki, restauracje lub imprezy nie sprawi, że długi przestaną istnieć. To tylko pogłębi problem. Właśnie dlatego tak ważne jest zaprzestanie powielania niepomocnych działań, które mogą prowadzić do powstawania dodatkowych kosztów.

Podjęcie dodatkowej pracy i rozmowa

Jeśli to tylko możliwe, warto podjąć dodatkową pracę. Nawet kilka godzin działania na zlecenie może przynieść dodatkową gotówkę. Chociaż nie będzie ona wielką sumą to jednak przy zdroworozsądkowym podejściu będzie działaniem na korzyść wyjścia z długów. Każda zarobiona złotówka będzie przybliżać do szybszego spłacenia zaciągniętych długów.

Zobacz także: Kiedy dłużnik może zostać obciążony kwotą 40 euro?

Ważnym punktem na drodze do wyjścia z długów może być również rozmowa z zaufaną osobą lub psychologiem. Najlepiej, aby pojawiła się opcja takiego spotkania przynajmniej raz w tygodniu. Wsparcie i inny punkt widzenia może nie tylko pomóc w zwalczeniu zaniżonej samooceny, ale również może doprowadzić do odzyskania wiary we własne siły i możliwości. Dodatkowo może się okazać, że druga strona ma wartościowe pomysły dotyczące szybszej spłaty długów.

Sprzedaż części dóbr materialnych

W każdej sytuacji zawsze istnieje jeszcze możliwość sprzedaży aktualnie posiadanych dóbr materialnych. Czy jest to np. auto, telefon, tablet, komputer czy telewizor zarejestrowany na firmę lub zwykłego użytkownika. Wydaje się jasne, że ostatecznie sprzedaż takich elementów codziennego użytku pomoże w szybszym pozbyciu się długów. Być może istnieje także możliwość anulowania subskrypcji, które comiesięcznie pobierają dodatkowe opłaty z konta. Każda, nawet najmniejsza zmiana w tym zakresie może przybliżyć do szybszego wyjścia z długów.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.