Płynność finansowa – utrzymanie i poprawa tego aspektu to jeden z najważniejszych elementów strategicznych każdej firmy. W szczególności takiej, która miewa lepsze lub gorsze okresy swojej działalności. Jak osiągnąć jej optymalny poziom?

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to zdolność wybranej firmy do spłacania zobowiązań w terminie wymagalności. Jest to także jeden ze wskaźników analizy finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ w sposób bezpośredni wpływa ona na kondycję finansową całej firmy.

W ramach analizy płynności wyróżnia się wskaźniki bieżącej płynności, płynności szybkiej oraz płynności bezgotówkowej. Nie będziemy omawiać każdego ze wspomnianych elementów, ponieważ nie jest to zagadnieniem niniejszego artykułu. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że każdy z nich dostarcza istotnych informacji.

Optymalna płynność finansowa firmy - jak ją osiągnąć?

Co wpływa na płynność finansową firmy?

Zmiana płynności finansowej może nastąpić z różnych powodów. Wpływ na nią ma jednak przede wszystkim wygenerowany zysk, czyli wynik finansowy netto przedsiębiorstwa i należności od odbiorców. Istotnym czynnikiem bywa również sposób planowania działalności firmy.

Zobacz także: Czym jest pieczęć prewencyjna?

Na płynność finansową często mają także wpływ czynniki, które są niezależne od osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Oznacza to, że na płynność finansową oddziałuje bezpośrednio np.:

  • nieregularna płatność od kontrahentów,
  • zmiana cen surowców,
  • nowa konkurencja na rynku,
  • zmiana popytu na rynku.

Jak zachować optymalny poziom płynności finansowej?

Przedsiębiorstwo powinno generować zyski, jak również powinno ustalać najkrótsze możliwe terminy płatności. Zachowanie optymalnego poziomu płynności finansowej wymaga także roztropnego planowania przychodów i kosztów. Chociaż są to podstawowe założenia to jednak często przedsiębiorcy zapominają o tej ostatniej kwestii.

Poprawa płynności finansowej firmy może nastąpić na drodze negocjacji z kontrahentami. Wypracowanie krótkich terminów płatności pomoże uzyskać optymalną płynność firmy. Warto także monitorować płatności – które bywają płacone terminowo, a które wpływają z opóźnieniem oraz zwracać uwagę na to, jak ono jest duże. Ostatnim aspektem wpływającym na możliwość polepszenia płynności swojej firmy jest egzekwowanie należności poprzez windykację i odzyskanie środków finansowych za sprzedane towary i usługi.

InveSystem posiada w swojej ofercie zarówno możliwość monitorowania płatności, jak i windykacji.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.