Oferta dostosowana do
potrzeb

 • Windykacja polubowna
 • Windykacja terenowa
 • Postępowanie sądowe i egzekucyjne
 • Ocena wypłacalności Twojego kontrahenta
 • Pieczęć prewencyjna
 • Usługi detektywistyczne

BANKI

Dla sektora bankowego przygotowaliśmy ofertę dochodzenia wierzytelności na zlecenie, która obejmuje windykację polubowną oraz prawną. Przyjmujemy zlecenia masowe i indywidualne.

Co Bank zyskuje zlecając nam obsługę wierzytelności:

 • Zminimalizowanie kosztów związanych z własną obsługą windykacyjną
 • Realny wpływ na podejmowane decyzje w trakcie dochodzenia wierzytelności
 • Stały monitoring podejmowanych działań oraz ich efektów
 • Możliwośc dopasowania strategii windykacyjnej dla danego portfela wierzytelności
 • Zoptymalizowaną ścieżkę windykacyjną
 • Zespół specjalistów realizujących wspólne założenia mające na celu satysfakcję z prowadzonych działań windykacyjnych

Windykacja polubowna, czyli sprawny sposób odzyskiwania należności, który opieramy na monitoringu elektronicznym, listownym, oraz windykacji terenowej.

Windykacja sądowa, jest najczęściej następstwem etapu bądź etapów windykacji polubownej. Ostateczne ogniwo procesu, które uzyskiwanymi tytułami wykonawczymi zabezpiecza dłużne wierzytelności. Obejmuje: proces sądowy (Elektroniczne postępowanie Upominawcze, postępowanie zwykłe, klauzulowe, uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty oraz Europejskiego Tytułu Wykonawczego); reprezentację przed sądami i komornikami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; reprezentacją w postępowaniu upadłościowym, sanacyjnym, spadkowym.

FIRMY POŻYCZKOWE I KORPORACJE
zawartość wczytywana dynamicznie/dynamic content
MŚP i inne
zawartość wczytywana dynamicznie/dynamic content

Przyjmując zlecenie opracowujemy indywidualny plan działania, który obejmuje:

 • Wywiad ze zleceniodawcą
 • Rozpoznanie stanu prawnego
 • Przygotowanie zakresu czynności
 • Wycena
  działań
 • Akceptacja planu, zawarcie umowy
 • Rozpoczęcie działań
Wystąpił błąd