Monitoring płatności to usługa pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się sytuacji, w których należności nie są dostarczane w uzgodnionym terminie. To także narzędzie, które pozwala firmom utrzymać lub poprawić płynność finansową.

Monitoring płatności – co to jest?

Monitoring płatności jest usługą, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z nieterminowymi płatnościami. Nieważne czy mowa jest o opłatach za usługi, czy dobra materialne. Wszystkie czynności, które są podejmowane w ramach wykonania tej usługi mają na celu zwiększenie płynności finansowej danego przedsiębiorstwa.

Zobacz także: Optymalna płynność finansowa firmy – jak ją osiągnąć?

W ramach monitoringu wykonywane są również wszelkie czynności mające na celu analizę podejmowanych działań i ich usprawnienie, aby przyszłe płatności pojawiały się w wyznaczonych terminach.

Korzyści z wykorzystania monitoringu

Usługa monitoringu przynosi korzyści takie, jak:

  • Usprawnienie płynności finansowej firmy.
  • Przyspieszenie procesu terminowej płatności.
  • Stabilizację sfery finansowej przedsiębiorstwa.
  • Porządek w fakturach i dokumentacji.
  • Zdyscyplinowanie płatnicze kontrahentów
  • Obniżenie kosztów działu finansowego.
  • Oszczędność czasu dla menadżerów i personelu firmowego.
  • Lepsze zaplanowanie wpływów środków finansowych.
  • Zmniejszone zapotrzebowanie wobec zewnętrznego finansowania.
  • Polepszony wizerunek przedsiębiorstwa – dbającego o finanse.

Monitoring płatności - czym jest i dlaczego warto go stosować?

Jak działa monitoring płatności?

Monitoring wiąże się z szeregiem czynności, których celem jest ciągła analiza terminów płatności faktur i kontakt z kontrahentami. W tym ostatnim przypadku należy przede wszystkim przypominać o zbliżających się terminach płatności.

Zobacz także: Pieczęć prewencyjna – czym jest i jak działa?

Czasami istnieje potrzeba wystosowania szybkiego działania, którego celem jest reakcja na możliwość opóźnień. Takie działania są podejmowane również w sytuacjach, gdy już doszło do wspomnianych opóźnień. W takim przypadku, w grę wchodzi już także windykacja polubowna.

Czy monitoring może pogorszyć relacje biznesowe?

Wiele firm nie jest przekonanych do wykorzystania potencjału usługi monitoringu z jednego powodu – strachu przed pogorszeniem istniejących relacji biznesowych. Przedsiębiorcy obawiają się utraty aktualnych klientów za sprawą ukazania nieufności wobec nich lub wywarcia zbyt mocnego nacisku. Jest to całkowicie zrozumiałe, ale nie ma podstaw w rzeczywistości. Warto spojrzeć na fakty.

Zobacz także: Dlaczego kontrahent nie opłacił faktur? Oto przyczyny i rozwiązanie

Zazwyczaj problem nieterminowej płatności ma swoje źródło w zapominaniu. Kontrahent być może nie ma wielkich problemów z płynnością finansową lub zatorami płatniczymi, ale brak czasu sprawia, że termin zapłaty nie zostaje spełniony. Wykorzystanie usługi monitoringu pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji w przyszłości.

Zobacz także: Program Ochrony Płatności

 

InveSystem posiada w swojej ofercie zarówno możliwość monitorowania płatności, jak i windykacji.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.