Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zmieniła w tym roku swoją nazwę i logotyp z okazji 20-lecia działalności na polskim rynku finansowym. Od teraz jest to Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Co oznaczają powyższe zmiany?

Zmiana nazwy na 20-lecie KPF

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych to instytucja zrzeszająca ponad 100 podmiotów działających w sektorze finansowym na polskim rynku. Z okazji jej 20-lecia istnienia zmieniona została nazwa oraz logotyp, ale forma organizacyjno-prawna (tj. związek pracodawców) pozostała bez zmian. Ponadto, NIP, REGON, adres, numery telefonów oraz numery kont bankowych również pozostały takie, jak dotychczas.

Zmianie uległy jednak adresy kontaktowe ze względu na zmianę domeny z kpf.pl na zpf.pl. Z kolei nowy logotyp ZPF symbolizuje prostotę oraz połączenie przeszłości z przyszłością. Widoczne, cztery rosnące linie dodatkowo symbolizują dynamizm zmian, stały wzrost oraz dbałość o relacje.

KPF to teraz ZPF. Zmiany wizerunkowe na 20-lecie

Powody zmiany nazwy są uzasadnione

Związek Przedsiębiorstw Finansowych to nazwa oddająca dojrzałość organizacji oraz jej współpracy z wieloma różnymi podmiotami. „Związek” bardziej optymalnie określa zakres pracy i obszar aktywności na rzecz Przedsiębiorstw Finansowych, aniżeli „Konferencja”. Wobec powyższego, nowa nazwa oddaje cel istnienia organizacji, którego misją jest budowanie kapitału społecznego na rynku finansowym.

Zobacz także: Zatory płatnicze w 2020 roku – zobacz, co zmieni się na rynku

ZPF – czym jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych?

Związek Przedsiębiorstw Finansowych to organizacja działająca na polskim rynku już od 1999 roku. To oficjalny członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego działającej pod patronatem Ministerstwa Finansów. ZPF również pełni funkcję członka prestiżowej europejskiej organizacji European Federation of Finance House Associations.

ZPF skupia i działa na rzecz:

  • banków,
  • instytucji pożyczkowych,
  • firm zarządzających wierzytelnościami,
  • przedsiębiorstw ubezpieczeniowych,
  • pośredników i doradców finansowych,
  • podmiotów zarządzających informacją gospodarczą,
  • sprzedawców odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym.

ZPF początkowo opracowało, a w późniejszym czasie przyczyniło się do rozpowszechnienia standardu prowadzenia działalności pośrednictwa finansowego, udzielania pożyczek, kredytów itp. Co więcej, wszystkie podmioty zrzeszone pod patronem ZPF zobowiązane są do działania na rynku zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk. Oznacza to także coroczne audyty wewnętrzne w omawianych przedsiębiorstwach, którą przeprowadza odpowiednia Komisja Etyki.

Powyższe elementy składają się na uczciwe, rzetelne i przejrzyste podejście podmiotów finansowych działających na rynku polskim wobec swoich klientów czy kontrahentów.

Firma InveSystem jest aktywnym członkiem ZPF.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.