Tworzenie i prowadzenie biznesu wiąże się z możliwością wystąpienia sytuacji, w których ktoś będzie zalegał z płatnościami. Przeciągający się czas odpowiedzi od kontrahenta i brak terminowej spłaty zobowiązania może frustrować. Jak działać i odzyskać pieniądze od dłużnika, gdy doszło do takiej sytuacji?

Co zrobić, aby odzyskać pieniądze od dłużnika?

Jak odzyskać pieniądze? – takie pytanie zadają sobie wszyscy przedsiębiorcy, których kontrahenci zalegają ze spłatami. Podobne sytuacje potrafią być utrapieniem i zabierać sporo energii, którą można by przeznaczyć na sukcesywne i kreatywne rozwijanie biznesu.

Istnieją jednak sposoby by skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika. Można je stosować „na własną rękę”, natomiast niekoniecznie wtedy pojawią się zadowalające efekty. Poza tym zabierają dodatkowy czas i wymuszają na przedsiębiorcy podjęcie działań prowadzących zazwyczaj do wzrostu kosztów. Aby zminimalizować ryzyko i koszty, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy zajmującej się windykacją. Cała sprawa zostanie wtedy zapewne rozwiązana w sposób niepogarszający relacji obu stron. W końcu, w biznesie najważniejsze jest właśnie utrzymanie relacji z wartościowym klientem lub kontrahentem.

Zobacz także: Jak działa windykacja na zlecenie?

Windykacja polubowna – negocjacje

Odzyskać pieniądze od dłużnika można za pomocą różnorakich sposobów. Zawsze jednak warto zacząć od prostych i skutecznych metod, które mogą rozwiązać problem w mgnieniu oka. Czasami zwykłe nawiązanie kontaktu i negocjacje mogą przynieść zaskakujące efekty.

Dłużnik może świadomie nie chcieć spłacić swojego zobowiązania z powodu nawarstwiających się problemów. Niemniej jednak, gdy zdaje sobie sprawę, że wierzyciel może podjąć kroki prawne – wtedy czuje się zobligowany do spłaty zobowiązania.

Windykacja polubowna to zatem głównie negocjacje, dzięki którym można dojść do porozumienia. Można odzyskać pieniądze po zawarciu ugody, w której znajdą się zapiski na temat spłacenia zobowiązania w kilku częściach. Oznacza to, że chociaż dłużnik obecnie nie dysponuje pełną kwotą to jednak jest w stanie chętnie spłacić zobowiązanie, gdy zostanie ono rozbite na kilka mniejszych wpłat.

Na windykację polubowną może składać się podjęcie takich kroków, jak:

  • kontakt z dłużnikiem (e-mail, sms, telefon, listy),
  • wezwanie do zapłaty,
  • przekazanie informacji o możliwości podjęcia odpowiednich kroków prawnych i konsekwencjach z tym związanych,
  • poinformowanie o negatywnym wpisie do BIG, KRD itd.,
  • poinformowanie o powierzeniu sprawy profesjonalnej kancelarii windykacyjnej.

Za pomocą windykacji polubownej zazwyczaj można odzyskać pieniądze w kwotach do 10 tysięcy złotych oraz w sytuacjach, gdy od terminu spłaty długu nie minęło więcej niż trzy miesiące.

Windykacja polubowna to także niskie koszty i utrzymanie pozytywnej relacji z dłużnikiem.

Jak odzyskać pieniądze?

Windykacja terenowa – bezpośredni kontakt

Firmy posiadające doradców terenowych mogą zaoferować ekspansję działań windykacyjnych. Skuteczność takich działań jest wyższa w przypadkach, gdy dłużnik posiada zaległości powyżej 10 tysięcy złotych i trudno jest się z nim skontaktować.

Gdy zobowiązanie nie zostało spłacone, dłużnik nie reaguje na monity, a kontakt jest z nim utrudniony to najlepszym wyjściem jest wykorzystanie bezpośredniej konfrontacji. Windykacja w terenie pozwala odzyskać pieniądze w przypadkach uznawanych za trudne.

Zobacz także: Kiedy dłużnik może zostać obciążony kwotą 40 euro?

Windykacja sądowo – egzekucyjna

Windykacja sądowo-egzekucyjna to kolejne narzędzie służące do skutecznego odzyskania pieniędzy. Jest to jednak już opcja, którą podejmuje się w sytuacjach, gdy zawiodły wszystkie wyżej wspomniane metody. Uzyskanie prawomocnego wyroku skutkuje możliwością zwrócenia się do komornika, który będzie mógł z kolei przeprowadzić egzekucję i odzyskać należności z majątku dłużnika.

Instrumenty, które wykorzystuje się w przypadku windykacji sądowo-egzekucyjnej to:

  • wezwania do zapłaty,
  • pozwy,
  • tytuły egzekucyjne,
  • przekazanie spraw komornikom.

Windykacja sądowo-egzekucyjna polega między innymi na złożeniu pozwu do sądu znajdującego się w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika. Pozew może zostać złożony także do e-Sądu. Gdy po wydaniu wyroku dłużnik nadal nie będzie chętny do zwrotu należności, wtedy pojawia się wszelkie prawo do przekazania sprawy kancelarii komorniczej.

Zaletą windykacji sądowo-egzekucyjnej jet przerwanie biegu przedawnienia, aczkolwiek generuje ona wyższe koszty i może prowadzić do utraty kontrahenta. Ten rodzaj windykacji jest jednak bardziej skuteczny wobec wierzytelności o długim czasie przeterminowania.

Zobacz także: Pieczęć prewencyjna – czym jest i jak działa?

Podsumowując, windykację można przeprowadzić samodzielnie lub za sprawą profesjonalistów. Każda forma i narzędzia generują pewne koszty. Warto ocenić co jest ważniejsze – skupienie na rozwoju biznesu czy oglądanie się wstecz na dłużników. Aby skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika warto jednak korzystać z pomocy profesjonalistów. Każdy przypadek jest indywidualny, natomiast cel zawsze pozostaje ten sam.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.