Giełda długów jest coraz bardziej popularnym określeniem, na które można natrafić w sieci. Czym jest omawiane miejsce i jak działa w rzeczywistości?

Giełda długów – co to takiego?

Giełda długów to miejsce z zarejestrowanymi informacjami gospodarczymi, związanymi z wierzytelnościami oraz ofertami ich wykupów. Inne określenie to giełda wierzytelności.

Informacje dostępne na giełdach długów są publiczne. Dane na temat niespłaconych zadłużeń i dłużników stają się więc jawne. Wierzyciel może bowiem bez pytania o zgodę wystawić takie informacje, jak:

  • imię i nazwisko,
  • nazwę firmy (w przypadku bycia osobą prawną),
  • nazwę miejscowości zamieszkania (bez szczegółów),
  • wysokość długu.

Zobacz także: Rośnie niewypłacalność firm i zadłużenie Polaków

Giełda długów – jak działa giełda wierzytelności?

Giełdą długów posługują się wierzyciele, których dłużnicy zalegają ze spłatą zobowiązań i pomimo ponawiania wezwań do zapłaty – nie dochodzi do ostatecznego rozliczenia. Jeśli wierzyciel chce „dać sobie z spokój z długiem”, czyli chce się go pozbyć to może go zwyczajnie wystawić na sprzedaż.

Z omawianego rozwiązania korzystają jednostki, które nie mają zamiaru dłużej dochodzić odzyskania należności od dłużnika, firmy windykacyjne, a nawet zwykli przedsiębiorcy w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów.

Firmy zajmujące się odzyskiwaniem należności często na giełdzie długów odkupują dług od wybranego podmiotu, aby zarobić bezpośrednio na jego odzyskaniu. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że się to nie powiedzie. Jednak jeśli firma ma skuteczne metody i możliwości to jak najbardziej będzie dla niej opłacalna inwestycja.

Giełda długów - czym jest i jak działa?

Giełda długów – konsekwencje pojawienia

Konsekwencje pojawienia się na giełdzie wierzytelności mogą być dotkliwe dla osób prowadzących własny biznes i jednocześnie współpracujących z innymi podmiotami. Wystawiony dług na sprzedaż niesie negatywne konsekwencje dla jego właściciela. Sam dług może zostać wykupiony przez dowolny podmiot, który w następstwie przejmuje wszystkie prawa do jego windykacji.

Powodem, dla którego długi trafiają na giełdę jest przede wszystkim chęć pozbycia się zobowiązania przez wybrany podmiot. Niemniej jednak istotnym znaczeniem jest także chęć nakłonienia dłużnika do spłaty poprzez upublicznienie części jego danych. Działa to na wybrane jednostki, które zestawione z faktem jawności informacji o ich długu mogą poczuć nieprzyjemne emocje. Co więcej, publiczność informacji o byciu dłużnikiem może doprowadzić do trudności z uzyskaniem dostępu do niektórych usług. Taka sytuacja może nastąpić, gdy kontrahent zorientuje się, że ma do czynienia właśnie z dłużnikiem.

Zobacz także: Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Co robić, gdy widnieje się na giełdzie wierzytelności?

Jeśli doszło do sytuacji, w której dług został upubliczniony i wystawiony na sprzedaż, wtedy warto pokusić się o podpisanie odpowiedniej ugody. Nowa umowa będzie określała warunki spłaty długu o określonej wysokości. Dzięki temu istnieje szansa, że wierzyciel usunie dane dłużnika z giełdy długów. Dług jednak będzie musiał zostać spłacony.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.