Windykator to osoba reprezentująca wierzyciela i egzekwująca długi. Stara się wypracować rozwiązanie korzystne dla strony oczekującej zwrotu należności, jak również i samego dłużnika. Czego jednak nie może robić windykator?

Czym zajmuje się windykator?

Zadaniem windykatora jest doprowadzenie do odzyskania należności wierzyciela w sposób polubowny.

Windykator egzekwuje długi. Na pierwszym etapie reprezentuje on wierzyciela i stara się w sposób ugodowy odzyskać jego należności. Windykator powinien wykazać się pomocą, dzięki której dłużnik będzie w stanie uniknąć poważnych konsekwencji w późniejszym czasie. Windykator powinien móc ustalić i zaraportować wierzycielowi powody powstałego długu i przedstawić dodatkowe możliwości jego spłat w formie korzystnej dla obu stron.

Co może robić windykator?

Wierzyciel ma prawo przenieść wierzytelność na osobę trzecią np. firmę windykacyjną. Nie potrzebuje on do tego wyrażonej zgody dłużnika. W takim przypadku na nabywcę przechodzą wszelkie prawa z tym związane, ale nie pojawiają się żadne dodatkowe uprawnienia.

Zobacz także: Spirala długów. Jak wyjść z zadłużenia?

Firma windykacyjna może korzystać z każdej formy kontaktu, której celem będzie doprowadzenie do uregulowania długu. Nieważne, czy mowa jest o wykorzystaniu rozmowy telefonicznej, wizycie terenowej czy wysłaniu listu. Zgodnie z prawem, forma kontaktu nie powinna być uporczywa i nie powinna zamienić się w nękanie, które jest karane.

Czego nie może robić windykator?

Czego nie może robić windykator?

Windykator nie może ujawniać danych personalnych, ani rozmawiać o sytuacji finansowej dłużnika z osobami trzecimi (np. sąsiadami). Nie ma także prawa spisać, ani zająć majątku. Windykator nie może także wejść do mieszkania bez zgody właściciela. W przypadku zakładu pracy traktowany jest, jako gość. Nie może rozmawiać z innymi pracownikami na temat istniejącego długu czy celu swojej wizyty.

Prawo wejścia do prywatnego mieszkania przysługuje jedynie komornikowi. Jego celem jest zajęcie dóbr materialnych, gdy posiada on tytuł wykonawczy.

Zobacz także: Rośnie niewypłacalność firm i zadłużenie Polaków

Windykacja nie może nigdy polegać na zastraszaniu, groźbach, szantażach lub nękaniu. Takie zachowania są karane. Osoba będąca windykatorem musi być odpowiedzialna i przestrzegać prawa. Nie ma zatem mowy po grożeniu natychmiastową egzekucją komorniczą, do której potrzeba wyroku sądowego i klauzuli wykonalności. Co najważniejsze, nie istnieją przepisy pozwalające firmie windykacyjnej na wystawienie tytułu egzekucyjnego.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.