Pieczęć prewencyjna to niewielkich rozmiarów informacja umieszczona na fakturach lub innych dokumentach płatniczych. Informuje ona o potencjalnych skutkach nieterminowego spłacenia zobowiązania. To bardzo pożyteczny element dla każdej firmy, dbającej o swoje finanse.

Co to jest pieczęć prewencyjna?

Pieczęć prewencyjna składa się zazwyczaj ze znaku graficznego firmy udzielającej takiej pieczęci, jak również krótkiej informacji o skutkach braku terminowej zapłaty np. wybranej faktury. W praktyce oznacza to, że przekroczenie terminu wpłaty pociągnie za sobą zlecenie windykacji należności firmie udostępniającej taką pieczęć.

Pieczęć prewencyjna – korzyści ze stosowania

Co daje pieczęć prewencyjna? Przede wszystkim jasno wskazuje, że firma nie pozwoli sobie na nieterminowe płatności. Przedsiębiorstwo dba o monitoring płatności współpracując z profesjonalistami, którzy w razie potrzeby podejmą odpowiednie działania mające na celu skuteczne odzyskanie pieniędzy.

Zobacz także: Kiedy dłużnik może zostać obciążony kwotą 40 euro?

Posiadacze pieczęci prewencyjnej wskazują również, że tego typu „mała rzecz”, faktycznie dyscyplinuje płatników wobec terminowych płatności. Dzięki temu, faktury z odpowiednią pieczęcią prewencyjną traktowane są w sposób priorytetowy.

Monitoring płatności niejednokrotnie pozwala firmom utrzymać płynność finansową. Korzystanie z pieczęci prewencyjnej wywiera pozytywny skutek w rzeczywistości, co jednoznacznie przemawia za jej praktycznym wykorzystaniem. Pieczęć prewencyjna zdecydowanie motywuje do spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie. Dłużnik zazwyczaj woli uniknąć kontaktu z profesjonalną firmą windykacyjną.

Czym jest i jak działa pieczęć prewencyjna?

Podsumowanie i zalety pieczęci

Stosowanie pieczęci pozwala:

  • zredukować ryzyko nieterminowych płatności faktur,
  • usprawnić płynność finansową firmy,
  • zdyscyplinować kontrahentów poprzez psychologiczny nacisk na terminowość płatności,
  • zwiększyć priorytet danych faktur,
  • zyskać czas i spokój każdego miesiąca,
  • wzmocnić wizerunek firmy za sprawą współpracy z profesjonalną firmą, zajmującą się zarządzaniem wierzytelnościami,
  • ograniczyć koszty odzyskiwania należności.

Wybierając usługę monitoringu i abonament Flexi/Optimum/Maxi lub Pro w InveSystem, zyskujesz m.in. dostęp do elektronicznej pieczęci prewencyjnej. Jest ona gotowa do samodzielnego wykorzystania. Powinna się ona znaleźć na fakturach lub innych dokumentach płatniczych.

Zobacz także: Jak działa windykacja na zlecenie?

Warto nadmienić, że wybierając abonament Pro – otrzymujesz dodatkowo automat stemplarski. W obu przypadkach, celem pieczęci jest informowanie kontrahenta o istocie terminowej płatności. W przypadku opóźnień, skutecznym odzyskaniem należności zajmie się InveSystem.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.