Potencjał długofalowej współpracy bywa estymowany po uwzględnieniu pierwszych wyników i działań. Różne przedsiębiorstwa zazwyczaj zaczynają współpracę w jednym obszarze i rozszerzają na inne po wspólnie osiągniętym sukcesie. Im jest on większy, tym lepsza klaruje się perspektywa na przyszłość. Jakie zatem elementy wpływają na taką możliwość?

1) Dbałość o wzajemne zaufanie i szacunek

Podstawą każdej dobrej relacji i współpracy jest wzajemne zaufanie i szacunek. To pierwszy i najważniejszy element, który potrafi rozwinąć lub zniweczyć wszystkie perspektywy już na samym początku wspólnej drogi. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce, gdy tylko jedna strona dba o podejmowane działania i stara się, aby wszystko było wykonane na jak najwyższym poziomie. Po czasie można się zorientować, ile włożonej pracy i wysiłku mogło zostać niedocenione.

Zobacz także: Dlaczego dobre relacje są tak ważne?

W biznesie, zaufanie i wzajemny szacunek jest równie ważny, co w zwykłych międzyludzkich relacjach. Wszystko dlatego, że współpraca zachodząca między przedsiębiorstwami jest tak naprawdę inicjatywą ludzi ją tworzących. Ostatecznie to oni nawiązują kontakty, prowadzą rozmowy, rozliczają się czy dochodzą swoich praw. Nietrudno z tego wywnioskować, że tam gdzie nie znajdzie się miejsce na wzajemny szacunek i zaufanie, tam pojawią się nadużycia. Te z kolei mogą doprowadzić do rychłego zakończenia współpracy.

Aby pierwszy element został spełniony na drodze dobrej współpracy – muszą o niego zadbać obie strony. Oznacza to, że każdy kontrahent, klient, usługodawca, usługobiorca itp. powinien mieć poczucie obowiązku obopólnego dbania o relację. Tylko w ten sposób zostanie zbudowana perspektywa na długofalową i owocną współpracę.

2) Terminowa płatność za faktury w czasie współpracy

Każda współpraca odznacza się tym, że zostaje nawiązana w celu osiągnięcia pewnych wyników. Czy będą one ilościowe lub jakościowe decyduje sam charakter relacji i uzgodnione postanowienia. Niemniej jednak w większości przypadków zawsze mowa będzie o wystawianiu faktur czy płatnościach. Bardzo ważnym aspektem jest więc wykonywanie terminowych płatności, do których strony zobowiązują się podczas zawieranej umowy.

Zobacz także: Dlaczego kontrahent nie opłacił faktur? Oto przyczyny i rozwiązanie

Zwlekanie z opłaceniem faktur może pogorszyć płynność finansową jednej ze stron, co przełoży się jednocześnie na pogorszenie relacji. Uszczerbek może być (ale nie musi) początkiem poważniejszych problemów, co doprowadzi do zakończenia współpracy.

Terminowa płatność to jeden ze sposobów na okazanie wzajemnego szacunku oraz profesjonalizmu. Każdy przedsiębiorca życzy sobie współpracy z kimś, kto nie będzie zwlekał z płatnościami. Dzięki temu zawsze jest w stanie lepiej zaplanować swój budżet oraz pracę na dany okres.

5 elementów dobrej współpracy podmiotów

3) Szybka i właściwa reakcja wobec trudnych sytuacji

O jakości współpracy między podmiotami biznesowymi świadczy również szybkość i sposób reakcji na pojawiające się trudne sytuacje. Niezależnie od rodzaju problemu, sposób mierzenia się z nim świadczy o danej osobie i tego, jak podejmuje wyzwania, które stanęły na jej drodze. Być może trudniejsza sytuacja może być wynikiem pojawienia się przeterminowanej płatności. W innym przypadku mogą ujawnić się przeszkody związane z życiem prywatnym, wystąpią zdarzenia losowe lub jeszcze inne okoliczności.

Każda zmiana może wpłynąć lub nawet zaburzyć sposób współpracy. Podjęcie odpowiednich kroków w krótkim czasie, a nawet wcześniejsza prewencja może znacząco ułatwić dostosowanie się do wynikłych zmian. Ważne jest to, czy będą one właściwe z punktu widzenia dobra współpracujących podmiotów i jednocześnie szybko zaaplikowane w celu minimalizacji strat.

4) Spersonalizowana i bezpośrednia komunikacja

Po pewnym czasie relacje między podmiotami zaczynają się zacieśniać, a pewna część działań zostaje zautomatyzowana. Jednak to, czy dojdzie do skrócenia dystansu między współpracownikami będzie zależeć między innymi od sposobu ich komunikacji. Jeśli będzie ona bezpośrednia, spersonalizowana i jednocześnie utrzymana w tonie wzajemnego szacunku to istnieje wielka możliwość nawiązania i prowadzenia owocnej, długofalowej relacji.

Zobacz także: Pieczęć prewencyjna – czym jest i jak działa?

Odpowiedni sposób komunikowania pozwoli także na szybką i łatwą reakcję w trudnych momentach. Dodatkowo, ugruntowana więź i wzajemne możliwości mogą pomóc w szybkim uporaniu się z występującymi uciążliwościami.

Uprzejmość i życzliwość w trakcie współpracy

5) Uprzejmość i życzliwość w trakcie współpracy

Aby współpraca między podmiotami mogła zachodzić w dobrej atmosferze niezbędna jest wzajemna uprzejmość i życzliwość. Ta ostatnia cecha to spontaniczne i dobrowolne gesty, ale również i postawa, która sugeruje, że zależy nam na dobrostanie nie tylko własnym, ale też i innych.

Życzliwe nastawienie wskazuje, że w drugim człowieku możemy widzieć bardziej „przyjaciela”, aniżeli „wroga”. Chęć do podjęcia wysiłku to często efekt wzmocnionej postawy, która ujawnia się także w trakcie posiadania życzliwego podejścia wobec siebie. Poza tym, dużo łatwiej jest być życzliwą i uprzejmą osobą wobec innych, jeśli właśnie w ten sposób podchodzimy do samych siebie.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.